Hirdetés, 2018. április 8-15.

Ebben az időszakban Húsvét második hetét éljük, amely az Isteni Irgalmasság Vasárnapjával kezdődik, és Húsvét harmadik vasárnapjáig tart.

Hirdetés, 2018. március 18–25.

Nagyböjti szentgyónási alkalom lesz március 21-én, szerdán öt órától a galgamácsai templomban. Molnár Zsolt veresegyházi plébános atya vállalta el a gyóntatást. A gyóntatás alatt a templomban este hatig dicsőítés, majd igeliturgia, befejezésül pedig vesperás és szentségimádás lesz.

Hirdetés, 2018. március 4–11.

Március 4–11. között nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést tartunk templomunkban is. Ferenc pápa az idei nagyböjti körlevelében így buzdít bennünket: „Az alamizsnálkodás gyakorlása által megszabadulhatunk a kapzsiságtól és felfedezhetjük, hogy a másik ember a testvérünk: amim van, soha nem teljesen az enyém.

Hirdetés, 2018. február 11–18.

Jövő héten szerdán, Hamvazószerdával kezdetét veszi az idei Nagyböjt. A liturgia színe a viola. Az oltárokat (az ünnepek kivételével) tilos virággal díszíteni; a hangszerek csak ének kíséretére szólhatnak; a liturgiákból elmarad az Alleluja. Nagyböjt péntekjein böjtöt tartunk, azaz 14 évestől hatvanéves korig kötelező a hústilalom az étkezésekben.

Hirdetés, 2018. február 11–18.

A farsangi időszakban tartjuk a hagyományos házszenteléseket, kérjük, aki szeretné hajlékának megáldását, a plébániavezetőnél vagy a sekrestyében jelezze!
Szombaton 10 órától ifjúsági oratórium a plébánián; vezeti: György Balázs, az egyházmegyei Emberhalász Misszió munkatársa. A bérmálásra készülőknek a megjelenés kötelező.

Hirdetés, 2018. január 28–február 4.

Galgamácsa:
A farsangi időben tartjuk a hagyományos házszenteléseket, kérjük, aki szeretné hajlékának megáldását, a plébániavezetőnél vagy a sekrestyében jelezze!
Szerdán este hattól igeliturgia, majd fél nyolcig szentségimádás, dicsőítéssel és zsolozsmával.

A Szent Kereszt felmagasztalása

Nagy Konstantin császár (306. július 25.– 337. május 22.), megtérése után, a 320-as évek elején kerestetni kezdte Jézus keresztjét. A hagyomány szerint végül Szent Ilona császárnő, Konstantin édesanyja találta meg a Golgotán egy mély gödörben a három keresztet.

A kassai vértanúk: Szent István, Márk és Menyhért

Bethlen Gábor és Rákóczi György kálvinista hajdúi 1619. szeptember 5-én elfoglalták Kassát. Kőrösi Márk széplaki apátot, valamint Grodecz Menyhért és Pongrácz István jezsuita szerzeteseket elfogták, és arra akarták kényszeríteni őket, hogy az új valláshoz szegődjenek.

SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ

Mivel megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata megteremtett s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt törvény élteti s tartja fenn, s mivel látom, hogy mindazt, amit Isten kegyelme bőséggel adott az élet előnyére és méltóságára, tudniillik királyságokat, konzulságokat, hercegségeket, ispánságoka

Nagyboldogasszony

A Boldogságos Szűz Mária halálának, ill. test szerinti mennybevitelének ünnepe. Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó nem engedte át a földi enyészetnek édesanyja holttestét, hanem röviddel halála után föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe. Ezt a népi jámborságban is évszázadokon át öröklődő nézetet XII. Pius p.

Oldalak