Hirdetés, 2018. február 11–18.

Jövő héten szerdán, Hamvazószerdával kezdetét veszi az idei Nagyböjt. A liturgia színe a viola. Az oltárokat (az ünnepek kivételével) tilos virággal díszíteni; a hangszerek csak ének kíséretére szólhatnak; a liturgiákból elmarad az Alleluja. Nagyböjt péntekjein böjtöt tartunk, azaz 14 évestől hatvanéves korig kötelező a hústilalom az étkezésekben.

Hirdetés, 2018. február 11–18.

A farsangi időszakban tartjuk a hagyományos házszenteléseket, kérjük, aki szeretné hajlékának megáldását, a plébániavezetőnél vagy a sekrestyében jelezze!
Szombaton 10 órától ifjúsági oratórium a plébánián; vezeti: György Balázs, az egyházmegyei Emberhalász Misszió munkatársa. A bérmálásra készülőknek a megjelenés kötelező.

Hirdetés, 2018. január 28–február 4.

Galgamácsa:
A farsangi időben tartjuk a hagyományos házszenteléseket, kérjük, aki szeretné hajlékának megáldását, a plébániavezetőnél vagy a sekrestyében jelezze!
Szerdán este hattól igeliturgia, majd fél nyolcig szentségimádás, dicsőítéssel és zsolozsmával.

A Szent Kereszt felmagasztalása

Nagy Konstantin császár (306. július 25.– 337. május 22.), megtérése után, a 320-as évek elején kerestetni kezdte Jézus keresztjét. A hagyomány szerint végül Szent Ilona császárnő, Konstantin édesanyja találta meg a Golgotán egy mély gödörben a három keresztet.

A kassai vértanúk: Szent István, Márk és Menyhért

Bethlen Gábor és Rákóczi György kálvinista hajdúi 1619. szeptember 5-én elfoglalták Kassát. Kőrösi Márk széplaki apátot, valamint Grodecz Menyhért és Pongrácz István jezsuita szerzeteseket elfogták, és arra akarták kényszeríteni őket, hogy az új valláshoz szegődjenek.

SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ

Mivel megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata megteremtett s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt törvény élteti s tartja fenn, s mivel látom, hogy mindazt, amit Isten kegyelme bőséggel adott az élet előnyére és méltóságára, tudniillik királyságokat, konzulságokat, hercegségeket, ispánságoka

Nagyboldogasszony

A Boldogságos Szűz Mária halálának, ill. test szerinti mennybevitelének ünnepe. Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó nem engedte át a földi enyészetnek édesanyja holttestét, hanem röviddel halála után föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe. Ezt a népi jámborságban is évszázadokon át öröklődő nézetet XII. Pius p.

Hazánk kész befogadni Aiden Stratton iráni keresztény menekültet

A magyar állam kész menekültként elismerni azt az iráni lányt, akit sajtóhírek szerint a svéd hatóságok vissza akarnak toloncolni az iszlám köztársaságba, dacára annak, hogy ott a kereszténység felvétele miatt komoly veszélybe kerülne az élete – nyilatkozta a Magyar Idők c.

A Keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta nővér

Edith Stein néven, Breslauban született 1891. október 12-én, zsidó szülők tizenegyedik gyermekeként. Filozófiát tanult, s az igazságot keresve Istenre talált. 1922. január 1-jén történt keresztségétől kezdve tanítással és könyvek írásával szolgált Istennek.

Megtalálták Szent Péter szülőfaluját

András, Péter és Fülöp apostolok szülőfaluja, Bétsaida és annak utódvárosa, a római kori Juliász maradványait találhatták meg izraeli régészek a Kinneret, vagyis a Galileai-tenger északi partjainál – jelentette a helyi média nyomán az MTI augusztus 7-én.

Oldalak