2017. szeptember 22., péntek, Móric napja A év, évközi 24. hét Köznap

Szent Máté apostol, evangélista

Lévi Máté neve a héber Mattanja, 'Isten ajándéka' rövidített Mattai formájából eredeztethető. Ő maga Máténak és vámosnak mondja magát; Márk és Lukács evangéliumában „Lévi, a vámos”. Alfeus fia volt (Mk 2,14; ApCsel 1,13), a határváros Kafarnaumban, Heródes Antipász szolgálatában állt vámosként (vö. Lk 8,3; Jn 4,46). Arám anyanyelvén kívül görögül is kellett tudnia.

Hirdetés, 2017. szeptember 17–24.

Szombaton, szeptember 23-án 10 órától közös hittanfoglalkozás lesz a plébánia iskolás korú fiatalságának a plébánián. Bemutatkozik az Ifjúsági lelkészség Emberhalász Missziójának munkatársa, aki segítségünkre lesz az ifjúság összefogásában.

Este hattól előesti igeliturgia.
24-én szentmisével ünnepeljük Szentírás Vasárnapját.

A Szent Kereszt felmagasztalása

Nagy Konstantin császár (306. július 25.– 337. május 22.), megtérése után, a 320-as évek elején kerestetni kezdte Jézus keresztjét. A hagyomány szerint végül Szent Ilona császárnő, Konstantin édesanyja találta meg a Golgotán egy mély gödörben a három keresztet.

A kassai vértanúk: Szent István, Márk és Menyhért

Bethlen Gábor és Rákóczi György kálvinista hajdúi 1619. szeptember 5-én elfoglalták Kassát. Kőrösi Márk széplaki apátot, valamint Grodecz Menyhért és Pongrácz István jezsuita szerzeteseket elfogták, és arra akarták kényszeríteni őket, hogy az új valláshoz szegődjenek.

SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ

Mivel megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata megteremtett s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt törvény élteti s tartja fenn, s mivel látom, hogy mindazt, amit Isten kegyelme bőséggel adott az élet előnyére és méltóságára, tudniillik királyságokat, konzulságokat, hercegségeket, ispánságoka

Nagyboldogasszony

A Boldogságos Szűz Mária halálának, ill. test szerinti mennybevitelének ünnepe. Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó nem engedte át a földi enyészetnek édesanyja holttestét, hanem röviddel halála után föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe. Ezt a népi jámborságban is évszázadokon át öröklődő nézetet XII. Pius p.

Hazánk kész befogadni Aiden Stratton iráni keresztény menekültet

A magyar állam kész menekültként elismerni azt az iráni lányt, akit sajtóhírek szerint a svéd hatóságok vissza akarnak toloncolni az iszlám köztársaságba, dacára annak, hogy ott a kereszténység felvétele miatt komoly veszélybe kerülne az élete – nyilatkozta a Magyar Idők c.

A Keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta nővér

Edith Stein néven, Breslauban született 1891. október 12-én, zsidó szülők tizenegyedik gyermekeként. Filozófiát tanult, s az igazságot keresve Istenre talált. 1922. január 1-jén történt keresztségétől kezdve tanítással és könyvek írásával szolgált Istennek.

Megtalálták Szent Péter szülőfaluját

András, Péter és Fülöp apostolok szülőfaluja, Bétsaida és annak utódvárosa, a római kori Juliász maradványait találhatták meg izraeli régészek a Kinneret, vagyis a Galileai-tenger északi partjainál – jelentette a helyi média nyomán az MTI augusztus 7-én.

Menekültek, anno

(Szent Márta emléknapján)

Sós levegőben, égő napsütésben,
vitorla nélkül és evező nélkül,
iránytű nélkül és élelem nélkül,
két föld között, a kínok tengerében,

elítélt keresztények, vagy ötvenen –
egy gazdaasszony, egy volt szajha köztük,
meg a leendő aix-en-provence-i püspök –
sodródtak. Krisztus után negyvenegyben.

Oldalak